Loading ...
bg1bg2
oval-left

ข้อตกลงของผู้ใช้งาน

oval-right

1. การสมัครสมาชิกในเว็บไซต์

1.1. เมื่อมีการสมัครสมาชิกเพื่อเปิดบัญชี จะถือว่าผู้เล่นได้ทำการตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว1.2. คุณจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปตามที่มีการบังคับใช้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยเรื่องการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศของคุณ1.3. อนุญาตให้สร้างบัญชี 755m 1 บัญชีได้ 1 คนต่อ 1 ID ต่อ 1 ครัวเรือนเท่านั้น กล่าวคือกำหนดให้ใช้ 1 ID ต่อ 1 ที่อยู่ IP/ประเทศต้นทาง การใช้หลายบัญชีหรือการมีส่วนร่วมในบัญชีกลุ่มจะส่งผลให้มีการแบนบัญชีและยกบริการ 755m ทั้งหมด1.4. 755m มีสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับบัญชีใดๆ ที่แสดงพฤติกรรมต่างๆ อันไม่เป็นไปตามปกติ เช่น การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ การขโมยบัญชีผู้ใช้ การใช้โบนัสที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น1.5. 755m ต้องการให้ผู้เล่นยืนยันตัวตนเมื่อสมัครสมาชิก เช่น การแสดงหลักฐานที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งระบุตัวตนของผู้เล่นหรือใบแจ้งยอดธนาคาร นี่จึงป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นในการมอบเอกสารที่ถูกต้อง การปลอมแปลงตัวตนจะถือเป็นการฉ้อโกงและมีความผิดอาญาภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลของประเทศที่คุณพำพักอยู่

2. การใช้งานเว็บไซต์

2.1. การฝากเงิน

2.1.1. ผู้เล่นสามารถทำธุรกรรมการฝากเงินได้โดยผ่านการโอนเงิน อีกทั้ง 755m ก็มีวิธีการทำธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายเพื่อให้การทำธุรกรรมทางการเงินในการโอนเงินนั้นมีความปลอดภัยและไม่สะดุด2.1.2. ผู้เล่นที่พบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการฝากเงินสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของเราได้ตลอด 24/7 การทำธุรกรรมการฝากเงินที่ไม่ปรากฏในระบบธนาคารหรือที่เราไม่ได้รับยอดฝากในระบบของเราจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของ 755m ดังนั้นเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินข้างต้นสำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ดังกล่าว

2.2. โปรโมชั่น

2.2.1. โปรโมชั่นของ 755m เป็นข้อเสนอพิเศษที่มอบให้แก่ผู้เล่นของเราเพื่อความสนุกสนาน แต่เราไม่อนุญาตให้เข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อละเมิด ฉ้อโกงโบนัส หรือใช้โบนัสโดยมิชอบ ทาง 755m มีสิทธิ์เรียกคืนโบนัสและยกเลิกบัญชีผู้เล่นที่ใช้รับโบนัส2.2.2. 755m มีสิทธิ์ขอให้คืนโบนัสและเงินที่เล่นได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับการได้มาซึ่งรางวัลจากโปรโมชั่นโดยมิชอบอย่างเจตนาและชัดเจน2.2.3. สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ID ต่อ 1 ครอบครัว ซึ่งผู้เล่นต้องสมัครสมาชิกและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น อีเมล/หมายเลขโทรศัพท์/บัญชีฝากถอนเงิน (เช่น บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ฯลฯ )/ที่อยู่ IP/คอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่ใช้ในโรงเรียน ห้องสมุดสาธารณะ หรือสำนักงาน หากมีการตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎและพบว่าทำผิดจริง ทาง 755m มีสิทธิ์ยึดคืนโบนัสจากผู้เล่นหรือกลุ่มผู้เล่นเหล่านั้นทันที2.2.4. 755m มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงการยกเลิก การแก้ไข และการระงับโปรโมชั่นได้ตลอดเวลา

2.3. โบนัส

2.3.1. ไม่สามารถโอนโบนัสจากทุกโปรโมชั่นไปยังบัญชีอื่นได้ การตัดสินใจของทีม 755m นั้นถือเป็นที่สิ้นสุด เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นในการอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของ 755m สำหรับทุกโปรโมชั่นและโบนัสที่ผู้เล่นเข้าร่วมและรับโบนัส2.3.2. ผู้เล่นจะไม่สามารถถอนยอดโบนัสในบัญชี 755m ออกมาได้หากยังเดิมพันไม่ครบตามยอดเทิร์นโอเวอร์รวม2.3.3. ผู้เล่นจะต้องกดรับโบนัสแบบแมนนวลซึ่งระบบของเราสร้างขึ้นอันได้มาจากการเข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษของ 755m เสียก่อน จึงจะสามารถใช้โบนัสดังกล่าวได้2.3.4. ในแต่ละครั้งและในแต่ละโปรโมชั่น ผู้เล่นสามารถรับโบนัสได้ทีละ 1 รายการเท่านั้นและจะต้องทำยอดเทิร์นโอเวอร์ตามที่กำหนดในโปรโมชั่นดังกล่าวให้ครบ2.3.5. กำหนดให้รับโบนัสอย่างน้อย 30 บาท หากต่ำกว่าเกณฑ์ดังกล่าว ทางทีมงานจะไม่สามารถปรับโบนัสใดๆ เข้าสู่บัญชีของผู้เล่นได้2.3.6. ในกรณีที่มีการยกเลิกหรือนำโบนัสออกเนื่องจากไม่สามารถทำยอดเทิร์นโอเวอร์ตามที่กำหนดได้ จำนวนโบนัสที่เคยได้รับและเงินที่ชนะทั้งหมดที่ได้รับจะถูกระบบดึงยอดคืน2.3.7. ก่อนที่จะอนุญาตให้ถอนยอดออกจากบัญชี 755m ได้ โบนัสและเงินชนะตามที่กล่าวข้างต้นจะคำนวณเพื่อหาเงินเดิมพันครั้งแรกที่วางหลังจากได้รับโบนัส2.3.8. ในการรับโบนัส ผู้เล่นจะต้องให้ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่ครบถ้วนและถูกต้อง โปรดศึกษาคู่มือการสมัครสมาชิกของเราเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

2.4. การทำเทิร์นโอเวอร์

2.4.1. ทีมงาน 755m จะพิจารณาเฉพาะยอดเทิร์นโอเวอร์หรือยอดเดิมพันสะสมจากการเดิมพันที่ผลออกมาเป็นชนะหรือแพ้เท่านั้น2.4.2. ยอดเงินเดิมพันที่ใช้รับโบนัสคืนเงินและการเดิมพันที่ผลไม่ใช่แพ้หรือชนะเดิมพันจะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดที่เข้าเกณฑ์เพื่อรับโบนัส รวมถึงไม่นับรวมเป็นยอดเทิร์นโอเวอร์/ยอดเงินเดิมพันสะสม2.4.3. จะเริ่มนับยอดเทิร์นโอเวอร์/ยอดเงินเดิมพันสะสมสำหรับโบนัสเมื่อเริ่มเดิมพันหลังจากมีปรับโบนัสเข้าบัญชีแล้ว

2.5. การถอนเงิน

2.5.1. ต้องทำเทิร์นโอเวอร์ 1 เท่าของยอดฝากและจะต้องทำเทิร์นโอเวอร์ตามที่กำหนดของทุกโปรโมชั่นที่เข้าร่วมให้ครบก่อนทำการถอน2.5.2. หากขอถอนเงินก่อนโดยไม่ทำยอดเทิร์นโอเวอร์ให้ครบตามเงื่อนไข ทาง 755m มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการถอนเงินของผู้เล่น

3. การรักษาความปลอดภัย ความรับผิดชอบ และข้อตกลงผู้ใช้สำหรับ 755m

3.1. เราอาจพิจารณาขอให้ผู้เล่นแสดงบัตรประจำตัวประชาชนภายในเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราว หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของ 755m ได้ จะถือว่าผู้เล่นสละสิทธิ์ใดๆ ใน 755m โดยปริยาย3.2. คุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำโปรโมชั่นโฆษณาในนามของ 755m และคุณไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้อง 755m ในกรณีนี้3.3. ผู้เล่นจะมอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งผู้เล่นเป็นผู็สร้างขึ้นเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมของ 755m และหากเราร้องขอให้ผู้เล่นดำเนินการหรือมอบหลักฐานการเป็นเจ้าของแก่ 755m ผู้เล่นจะต้องมอบให้ด้วยความเต็มใจ3.4. พนักงาน เครือญาติ หรือบุคคลใดๆ ก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 755m ไม่มีสิทธิ์ร่วมเล่นหรือรับโปรโมชั่นใดๆ ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ซึ่งคำว่า “เครือญาติ” นี้หมายรวมถึงคู่สมรส คู่ครอง บิดามารดา ปู่ย่าตายาย บุตร หรือหลาน นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับบุคคลที่กำลังทำงานให้หรือเคยทำงานให้กับ 755m ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมานับจากวันสิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานตามที่ระบุในเอกสาร (และรวมถึงการทำงานให้กับบริษัทพันธมิตรของ 755m ทั้งหมดด้วย)3.5. ผู้เล่นที่ร่วมใช้งาน 755m ทุกคนต้องยอมที่จะชดใช้และปกป้อง 755m และทนายความของบริษัท รวมถึงคู่ค้าและลูกค้าของเรา รวมถึงหน่วยงานและพนักงานที่ทำงานให้กับหน่วยงาน ผู้อำนวยการ พนักงาน และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเราภายใต้ทุกสถานการณ์3.6. 755m มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจของทีมงาน หากพบว่ามีผู้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขดังที่ระบุไว้3.7. การตัดสินใจของ 755m เกี่ยวกับโปรโมชั่น การเข้าร่วม หรือรางวัลและโบนัสจะถือเป็นสิ้นสุดและไม่สามารถเจรจาต่อรองได้3.8. ผู้เล่นต้องยึดเอาการตัดสินใจของ 755m เท่านั้นและจะถือว่าการตัดสินใจของเรานั้นถือเป็นสิ้นสุด3.9. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ข้อมูลทั้งหมดจะถือเป็นข้อมูลลับและไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวดังกล่าวให้กับบุคคลที่สามได้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม3.10. ผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วมในกิจกรรมและโปรโมชั่นของ 755m จะถือว่ายอมรับข้อกำหนดนี้แล้วและพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทั้งหมด
** คำจำกัดความและการตีความที่เกิดจากการแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น หากมีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาไทย โปรดอ้างอิงกับเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นหลัก